Informacje dotyczące celu oraz zakresu pracy jednostki zamieszczine są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.