Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich

ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

tel (094) 35-49-755